ASCE – GHENT2019

ASCE – GHENT2019

Use, reuse and shared use

3 tot en 5 oktober 2019

 

 

De Stad Gent heeft de eer en het genoegen de volgende Algemene Vergadering en het daaraan gekoppelde symposium van ASCE (Association of Significant Cemeteries in Europe) te mogen ontvangen en organiseren. Dit was enkel mogelijk door de samenwerking tussen verschillende partners; de Stad Gent, Provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Overheid, Universiteit Gent, VUB, Grafzerkje en vzw Epitaaf.

 

De laatste decennia is het gebruik van onze begraafplaatsen drastisch geëvolueerd. Begraafplaatsen zijn niet alleen meer de uitgelezen plekken voor herinnering, ingetogenheid en rouw, maar worden meer en meer plekken waar wordt nagedacht over een uitgekiend natuurbeheer, waar zich culturele, sociaal-maatschappelijke en educatieve activiteiten zich ontplooien. Cultureel Toerisme prijst begraafplaatsen aan als heuse open lucht musea en zodoende kennen ze vaak een ontwerpevolutie naar volwaardige (stads)parken waarbij de betekenis van een begraafplaats vaak op het achterplan komt te staan gezien ze worden herleid voor bijkomende gebruiksdoeleinden.

 

Dit vraagt om meer en beter beleid inzake erfgoedzorg, natuurconservatie en -beheer, het al of niet gepland invullen van recreatiezones, en mogelijk zelfs nieuwe vormen van herinnering. Wat is de inbreng van deze diverse gebruikers? Wat is de impact van deze transities en welke uitdagingen vormt dit voor erfgoedzorgers, begraafplaatsbeheerders en beleidsvoerders?

 

De doelstelling van het colloquium is de focus op deze probleemstelling te leggen: wat is de hedendaagse (en toekomstige) rol van onze begraafplaatsen en de beschikbare beleidsinstrumenten voor het gebruik, herbruik en gedeelde gebruik van onze begraafplaatsen?

 

De call for papers is lopende. Voorstellen kunnen ingediend worden tot 1 maart 2019 op www.stad.gent/asce