Epitaaf vzw

Epitaaf vzw werd opgericht eind 1984 door een groep enthousiastelingen met een persoonlijke en/of beroepsgebonden belangstelling voor begraafplaatsen, kerkhoven en graftekens.

 

De wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging -met afschaffing van de eeuwigdurende concessies- was immers de oorzaak van de gestadige teloorgang van het funerair erfgoed. Graftekens waarvan de concessie niet meer verlengd werd door de familie konden vanaf dan geruimd worden.

 

Epitaaf vzw huist in het voormalig atelier van de grafbeeldhouwers Salu aan de ingang van de begraafplaats van Laken waar ze haar museum en documentatiecentrum in ondergebracht heeft.

 

 

 

Epitaaf vzw krijgt steun van de VGC