Fonds Salu

De collectie Salu laat toe om de werking van een beeldhouwersatelier gespecialiseerd in de funeraire sculptuur te reconstrueren.

 

Deze collectie werpt een uniek beeld op de graftekens zoals ze op het nabijgelegen kerkhof van Laken in situ nog te bewonderen zijn en werpt zodanig ook een licht op de omgang met de dood in de 19de eeuw tot en met het interbellum.

 

De collectie Salu omvat:

 

  • Archiefdocumenten (plannen en tekeningen van graftekens, briefwisseling)

 

  • Foto’s en glasnegatieven (van graftekens in situ, van het maakproces van graftekens, van de familie Salu)

 

  • Gipsen modellen voor graftekens

 

  • Inschrijvingsregisters van de uitgaande facturen van de firma Salu (na 1920)

 

  • Varia (documentatie allerhande meestal verband houdende met het funeraire

 

Bibliografie:

 

Van Santvoort, Linda, De Salu’s, specialisten in de heraldiek, in Periodiek Epitaaf vzw, jg. 18, 0, 2004, pp. 11-15.

 

Celis, M., Het grafmonument Robert Halot: een caritas van Ernest Salu II op het kerkhof van Laken, in Periodiek Epitaaf vzw, jg. 21, 5, 2007, pp. 2-7.

 

De Clercq, L., De fotocollectie van de kunstenaarsfamilie Salu in Periodiek Epitaaf vzw, jg. 21, 6, 2007, pp. 2-4

 

Celis, M., Vers l’Avenir, van fotografie tot grafkunst: de grafmonumenten Salu, Duysburgh en Strauwen in Periodiek Epitaaf vzw, jg. 21, 6, 2007, pp. 5-9.

 

Brewee, P., Het fotografisch geheugen van de Salu’s in Periodiek Epitaaf vzw, jg. 23, 10, 2009, pp. 8-9.