Studiedagen

Studiedag – Beheer van begraafplaatsen en kerkhoven

Vrijdag 31 mei 2013

 

In het kader van de Week van de Begraafplaatsen organiseerde de vzw Epitaaf op vrijdag 31 mei 2013 een studiedag: Beheer van begraafplaatsen en kerkhoven. Deze studiedag  ging door in  het  voormalige atelier Salu te  Laken  en  had  als  doel  een  overzicht  te  bieden  betreffende  het  beleid omtrent funerair erfgoed in de  drie gewesten en enkele cases uit te lichten vanuit lokaal initiatief in  Brussel en Vlaanderen. Er werd nagegaan welke instrumenten de verantwoordelijke gewesten, bevoegd voor onroerend erfgoed, al of niet ter beschikking stellen betreffende het beheer van begraafplaatsen en kerkhoven ten behoeve inventarisatie, bescherming, conservatie, restauratie, beveiliging, enz.

 

De doelgroep voor deze studiedag lag bij de beleidsmensen op gewestelijk en lokaal niveau alsook onderzoekers en vrijwilligers begaan met funerair erfgoed.

 

 

Internationaal Colloquium – Uniqueness and multiplication: plaster as an art material

Dinsdag 10 en woensdag 11 oktober 2017 – KIK/atelier Salu

 

De studie van gipsobjecten kent een heuse revival. De wetenschappelijke symposia van de afgelopen jarengetuigen n hiervan. Gips, een niet-nobel materiaal vaak in verband met reproductie, maakt sinds eeuwen deel uit van de beeldhouwkunst. De congressen, symposia en publicaties van de afgelopen jaren behandelden diverse onderwerpen rondom dit materiaal, van het herstel en de verbetering van gipscollecties, tot de studie en mogelijke implementatie van conservatie- en restauratieprocessen.

 

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK), o.a. actief in de historische studie van deze objecten, maar ook in de conservatie- en restauratiebehandeling van deze objecten, gaat een samenwerking aan met de vzw Epitaaf. Deze vrijwilligersvereniging beheert sinds 1989 het voormalige beeldhouwers- en steenkappersatelier van Ernest Salu, actief sinds 1872 tot 1983 in Laken, nabij Brussel.

 

Als Museum van Funeraire Kunst beschikken zij over een aanzienlijke collectie van gipsen mallen en modellen, vervaardigd in het atelier. Deze gipscollectie werd recentelijk geïnventariseerd, alsook werd er op geheel experimentele wijze proefonderzoek verricht inzake conservatie- en restauratietechnieken in samenwerking met het Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE) van Vlaanderen. De diversiteit aan benaderingen laat ons toe verschillende aspecten omtrent gipsen objecten te onderzoeken in de vorm van een Internationaal Colloquium.

 

Voor meer informatie klik op deze link