Epitaaf vzw

Epitaaf vzw werd opgericht eind 1984 door een groep enthousiastelingen met een persoonlijke en/of beroepsgebonden belangstelling voor begraafplaatsen, kerkhoven en graftekens.

 

De Wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging – met afschaffing van de eeuwigdurende concessies – was immers de oorzaak van de gestadige teloorgang van het funerair erfgoed. Graftekens waarvan de concessie niet meer verlengd werd door de familie, konden vanaf dan geruimd worden om plaats te maken voor nieuwe graven.

 

Epitaaf vzw stelt zich tot doel de waarden – historisch, cultuurhistorisch, artistiek, esthetisch, stedenbouwkundig en socio-cultureel – van het funerair erfgoed bij een breder publiek bekend te maken. Bij middel van rondleidingen op begraafplaatsen, lezingen, tentoonstellingen, publicaties enz. hoopt Epitaaf vzw de waardering aan te wakkeren en zo bij te dragen tot een respectvolle omgang met het funerair erfgoed.

 

Epitaaf geeft informatie of steun aan hen die begraafplaatsen en onze funeraire cultuur beter willen leren kennen.

 

Vrijwel een eeuw lang, tussen ca. 1870 en 1960, legden de beeldhouwers Ernest Salu I, II en III zich bij het kerkhof van Laken – het Brusselse Père Lachaise – toe op funeraire beeldhouwkunst en de creatie van grafmonumenten. In deze uitzonderlijke en nog authentiek bewaarde ateliers met prachtig bewaarde wintertuin stelt Epitaaf vzw haar omvangrijke collectie gipsen tentoon. De collectie omvat gipsen van  de beeldhouwers Salu, Beernaert en Houtstont, maar tevens werken van gerenommeerde 19de-eeuwse beeldhouwers als Guillaume Geefs, Juliaan Dillens, Jules Lagae e.a.

 

Tijdelijke tentoonstellingen n.a.v. Erfgoeddagen en Open Monumentendagen brengen geregeld verwante artistieke of funeraire thema’s onder de aandacht.

 

Sinds Epitaaf vzw haar intrek heeft genomen in de voormalige ateliers Ernest Salu, heeft de vereniging zich tot doel gesteld deze uitzonderlijke, als monument beschermde locatie te restaureren en te ontsluiten. De uitbouw van het Museum en Documentatiecentrum is een permanent work in progress, en vergt heel wat arbeid en voortdurende inzet.

 

Epitaaf vzw verleent advies bij het inventariseren en evalueren van begraafplaatsen en kerkhoven en bij publicaties, tentoonstellingen, lezingen en studiedagen over funerair erfgoed.

 

Epitaaf vzw organiseert ook op aanvraag rondleidingen op begraafplaatsen.

 

 

 

Epitaaf vzw krijgt steun van de VGC – download hier onze folder

 

Eén reactie op “Epitaaf vzw”