Inventarisatie

De inventarisatiefiche die door Epitaaf werd op punt gesteld is het resultaat van jarenlange ervaring met inventariseren van grafmonumenten in de context van de herwaardering van het funerair erfgoed. Deze fiche werd ontwikkeld n.a.v. het in Vlaanderen uitgevaardigde nieuwe decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004 (BS 10 februari 2004) door Epitaaf in samenwerking met VCM (Contactforum voor Erfgoedverenigingen). Inmiddels maken al heel wat gemeenten gebruik van deze fiche- en de inventarisatiemethodiek.

 

In samenwerking met de Universiteit Gent – departement Kunstwetenschappen o.l.v. prof dr. Linda Van Santvoort – loopt sinds 2004 een proefproject waarbij de inventarisatiefiche wordt getoetst op haar bruikbaarheid en op basis waarvan de fiche tot haar huidige vorm werd gebracht.

 

Epitaaf heeft deze fiche geïmplementeerd bij een studie in opdracht van de gemeente Elsene (2008-2009) en een studie van de Leuvense begraafplaatsen in opdracht van de stad (2009-2010).

 

De inventarisatiefiche verenigt alle gegevens die over een grafteken kunnen worden verzameld en behandelt alle aspecten die van belang zijn voor de valorisatie van een begraafplaats en haar patrimoniale waarde. Het ‘format’ van de fiche impliceert dat de registratie gebeurt op een eenvormige basis (gelijke terminologie/ gelijke criteria etc.) en dat verschillende personen aan de registratie kunnen meewerken.

 

Alle gegevens worden geregistreerd die betrekking hebben op:

 

· de ligging, de schaal en de zichtbaarheid van de grafmonumenten;

 

· de artistieke (kunsthistorische) en architecturale kenmerken;

 

· de materialen en de bouwfysische toestand;

 

· de eventueel aanwezige vegetatieve elementen;

 

· de gegevens van de overledene(n) op basis van informatie die afleesbaar is op het grafteken of die uit de archieven kan worden afgeleid;

 

· het administratief/juridische statuut (concessie/ bescherming of andere erfdienstbaarheden);

 

· een iconografische presentatie (foto’s huidige toestand).

 

· een bespreking van de graftekens en hun context en de eventueel aanwezige bibliografische of archivalische referenties;

 

· het resultaat van archivalisch onderzoek.

 

 

De veldwerkfiche kan op aanvraag ter beschikking worden gesteld: info@epitaaf.org

 

 

In samenwerking met VCM en erfgoedcel Terf wordt een gedigitaliseerde fiche ontwikkeld.