Fonds Beernaert

In 2002 werd naar aanleiding van de afbraak van het atelier Beernaert te Elsene de nog aanwezige archieven en collectiestukken overgebracht naar het atelier Salu.

 

De collectie Beernaert vormt een interessante aanvulling van de collectie Salu omdat zij meer gericht is op de funeraire architectuur. Bovendien ligt de klemtoon van deze collectie op de periode van het interbellum. Het werk van de firma Beernaert situeerde zich op tal van Brusselse begraafplaatsen maar ook ver daarbuiten.

 

Deze omvangrijke deelcollectie omvat:

 

  • Tekeningen en plannen van graftekens (naar schattin ca. 300)

 

  • Foto’s van graftekens gerealiseerd door het huis Beernaert (naar schatting 500)

 

  • Gipsen modellen voor graftekens en architecturale ornamenten (ca. 100)

 

Bibliografie:

 

Celis, M.M., Snaet, J. en De Clercq, L. Antoine & Emile Beernaert, steenhouwers (ca. 1850-1924), in M&L, jg. 22, 4, 2003, pp. 28-53.

 

Van Santvoort, L., De collectie van de steenhouwers Antoine & Emile Beernaert vindt onderdak bij Epitaaf, in Periodiek Epitaaf vzw, jg. 18, 0, 2004, pp. 3-4.

 

Morel, A.-F., Vier grafmonumenten naar ontwerp van Emile Beernaert onder de loep, in Periodiek Epitaaf vzw, jg. 18, 0, 2004, pp. 5-10.