Fonds Houtstont

In 2010 werden naar aanleiding van de afbraak van het atelier van de beeldhouwer-ornamentist Georges Houtstont te Sint-Gillis de nog aanwezige gipsen modellen overgebracht naar het atelier Salu.

 

Deze collectie staat niet in direct verband tot de funeraire toepassing maar is wel belangrijk in de context van de toepassing en het aanwenden van gipsmodellen. Het oeuvre van deze ornamentist situeert zich grotendeels in Brussel en dateert van de periode 1862-1911.

 

De deelcollectie Houtstont omvat een 250-tal gipsen modellen voor architectuurornamenten.

 

Parallel met de tentoonstelling ‘Georges Houtstont en de ornamentenkoorts van de Belle Epoque’ in het Museum van de Nationale Bank van België werd een monografisch nummer uitgegeven in Erfgoed Brussel. Het nummer 35 werd volledig gewijd aan het oeuvre van deze beeldhouwer-ornamentist en is te koop voor slechts 15€.