Diverse publicaties

Naast het publiceren in de Nieuwsbrief, Periodiek of de Tafofiel zijn er doorheen de jaren heel wat bijdragen geleverd in diverse tijdschriften en/of gespecialiseerde publicaties met betrekking tot erfgoed, monumentenzorg, beeldhouwkunst, architectuur en andere kunsthistorische thema’s.

 

Zodoende wordt de expertise van vzw Epitaaf via haar bestuursleden, leden en sympathisanten bekend bij een ruimer en gespecialiseerd publiek.

 

Hieronder volgt een selectieve bibliografie met verwijzing naar de publicatie in pdf-formaat:

 

 

ARTIKELS

 

CELIS, Marcel, Is er nog leven na Epitaaf?, in Brabant, 8, 1990, pp. 14-19. (pdf)

 

DECLERCQ, Lode, De restauratie van het Ghemar monument op het kerkhof te Laken, in M&L, jg. 11, nr. 3, 1992, pp. 41-49. (pdf)

 

CELIS, Marcel, Waar de tijd van geen tel is: de vakafdeling funerair erfgoed, in M&L, jg. 21, nr. 1, 2002, pp. 46-54. (pdf)

 

CELIS, M., SNAET, J., DECLERCQ, L., Antoine & Emile Beernaert, steenhouwers (ca. 1850-1924), in M&L, jg. 22, nr. 4, 2003, pp. 28-53. (pdf)

 

DECLERCQ, Lode, De assimilatie van enkele zachte Franse kalksteensoorten in het midden van de 19de eeuw in België en hun omgeving, in M&L, jg. 22, nr. 4, 2003, pp. 54-70. (pdf)

 

REYNDERS, B., VEREECKE, J., De restauratie van het stenen grafmonument van de architecten Suys op het kerkhof van Laken, in M&L, jg. 22, nr. 4, 2003, pp. 71-79. (pdf)

 

VAN SANTVOORT L.,  Negentiende-eeuwse grafmonumenten op Brusselse begraafplaatsen. Tussen pronkerig individualisme en levensbeschouwelijk idealisme, in: Religie en dood. Momentopnamen uit de geschiedenis van de westerse omgang met de dood, Pelckmans, Kapellen, 2004, pp.  87-113. (pdf)

 

CLAES, M.-C., ROMMELAERE, C., Het album Ghémar van de begrafenis van Leopold I (1866): geschiedenis van de uitgave van een “foto” reportage, in: KIK Bulletin 31, 2004-2005, pp. 159-204. (pdf)

 

GORLE, A., DECLERCQ, L., Het martelaarsmonument in Brussel. De restauratie van de crypte en het marmeren beeldhouwwerk, in M&L, jg. 24, nr. 6, 2005, pp. 6-20. (pdf)

 

OTTEN, E., NAYLOR, J. & A., Het monument ter nagedachtenis aan de Britse officieren, onderofficieren en soldaten gesneuveld in 1815 bij de slag van Waterloo. Begraafplaats van Brussel, Evere, in M&L, jg. 24, nr. 6, 2005, pp. 41-56. (pdf)

 

VAN SANTVOORT, L., De funeraire kunst, een traditie van intensieve artistieke import en export, in: Import//Export – Open Monumentendag Vlaanderen, zondag 10 september 2006. (pdf)

 

VERHOFSTADT, Tom, Grafgalerijen. Een bijzonderheid op de Brusselse begraafplaatsen, in Erfgoed Brussel, nr. 8, 2013, pp. 50-67. (pdf op erfgoed.brussels)

 

PECHEUR, Barbara, Het restauratieproject van de grafgalerijen van het kerkhof van Laken, in Erfgoed Brussel, nr. 8, 2013, pp. 68-71. (pdf op erfgoed.brussels)

 

SCANDOLO, Julie, Het restauratieproject van de grafgalerijen van het kerkhof van Sint-Jans-Molenbeek, in Erfgoed Brussel, nr. 8, 2013, pp. 72-75. (pdf op erfgoed.brussels)

 

CELIS, M. Marcel, Elysische velden in Brussel. De begraafplaats van Brussel, in Erfgoed Brussel, nr. 11-12, 2014, pp. 120-143. (pdf op erfgoed.brussels)

 

VERHOFSTADT, Tom, Constructing perpetual concrete funerary galleries in Brussels, in VAN BALEN, K, VERSTRYNGE, E. (eds), Structural Analysis of Historical Constructions – Anamnesis, diagnosis, therapy, controls, Leiden, 2016 (Proceedings of the 10th International conference on Structural Analysis of Historical Constructions, SAHC2016, Leuven, Belgium, 13-15 september 2015) (pdf)

 

CELIS M.M., Paulette Verdoot: een ballerina, een medaille, een drama, Medaille in de kijker, nr. 9, Limburgse Commissie voor Numismatiek, 2015, p. 1-36. (pdf)

 

VAN SANTVOORT, Linda, Art nouveau op Brusselse begraafplaatsen. De klant is koning!, in Erfgoed Brussel, nr. 22, 2017, pp. 104-115. (pdf)

 

VERHOFSTADT, Tom, The Salu Company in Laken: an unique funerary plaster collection, in VARIO, Giulia Rossi, MELO, Joanna Ramôa, VILHENA DE CARVALHO, Maria Joao (eds), Souls of stone. Funerary sculpture: from creation to musealization, Lisbon, 2019 (Proceedings of the International conference, Lisbon, Portugal, 2-4 november 2017) (pdf)

 

BROCHURES

 

CELIS, M., VANDENBREEDEN, J., Kerkhof van Laken, Brussel, 1991. (pdf)

 

CELIS, M., Het kerkhof van Laken, Brussel, 1999 (Brusselse wandelingen, 6). (pdf)

 

 

PUBLICATIES

 

VERMAELEN, B., WAUTERS, Th., Het kerkhof aan de Dieweg, Ministerie Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel, 1993 (Brussel, Stad van kunst en geschiedenis, 2). (pdf op erfgoed.brussels)

 

CELIS, M. Marcel, Kerkhoven en begraafplaatsen, Ministerie Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel, 2004 (Brussel, Stad van kunst en geschiedenis, 38). (pdf op erfgoed.brussels)