Museum – Collectie – Archief

Epitaaf vzw beschikt over een unieke collectie die in relatie staat tot het funerair erfgoed en de funeraire cultuur.

 

De kern van de collectie wordt gevormd door de archief- en collectiestukken van het beeldhouwersgeslacht Salu dat actief was tussen 1872 en 1984. Deze collectie staat in nauw verband tot de locatie – het voormalige grafbeeldhouwersatelier Salu –  gelegen aan de ingang van het kerkhof van Laken waarin Epitaaf vzw vandaag haar zetel heeft.

 

Stichter Ernest Salu I  en zijn opvolgers Ernest Salu II en Ernest Salu III waren sterk ingebed in het artistieke milieu van de 19de en vroege 20ste eeuw en dat verklaart waarom er in de collectie Salu ook werk en documentatie aanwezig is van andere beeldhouwers met wie zij hebben samengewerkt zoals Guillaume Geefs, Jacques Jacquet, Godefroid Devreese, Juliaan Dillens en andere.

 

 

Verder beschikt epitaaf ook over een gespecialiseerde bibliotheek.

 

Op aanvraag zijn boeken en documenten te consulteren: info@epitaaf.org