Lidmaatschap

Aanmelden of vernieuwen lidmaatschap Epitaaf vzw

 

Epitaaf vzw is een vereniging van vrijwilligers! Dankzij uw lidmaatschap kunnen we blijven ijveren voor het behoud van waardevolle graftekens en bijzondere funeraire gehelen in Vlaanderen en Brussel én steekt u ons een hart onder de riem bij het onderhoud van het Museum voor Grafkunst.

 

25 € gewoon lid, 125 € steunend lid, 1500 € beschermend lid

 

Overschrijven op rekeningnummer: BE20 0682 0392 6056 BIC : GKCCBEBB

 

Voor de registratie en communicatie is het belangrijk om bij de overschrijving melding te maken van uw naam, adres, e-mail (indien nieuw lid), jaartal lidmaatschap.

 

Wij danken u voor het vertrouwen en de steun die u ons bezorgt door uw lidmaatschap en hopen u te mogen ontvangen in het voormalige atelier Salu of op een van onze evenementen .